Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Rami Marjamäki

Asiakaslähtöinen Moovy – ketterä parkkiapu

Vaivaton pysäköinti on taajamassa autoilevan ykköstoive, mutta miten sellainen palvelu kehitetään? Asiakkaita kuunnellen, vastaavat Moovyn kehittäjät.

Ali Hattunen ja Tami Koivuniemi.
Tami Koivuniemi ja Ali Lattunen Finnpark Oy:stä kiittelevät Moovyn kehitystiimiä. Palvelumuotoilusta vastaa Passi & Ripatti Oy ja sovellusarkkitehtuurista sekä ohjelmistototeutuksesta Vincit Oy yhteistyössä Moovyn omien ohjelmistokehittäjien kanssa.

Helppo, nopea, edullinen, joustava ja ympäristöystävällinen. Kun näihin autoilijoiden lähettämiin pysäköinnin kehittämistoiveisiin summattiin pysäköintioperaattoreiden haaveet sujuvammasta, skaalautuvammasta ja kustannustehokkaammasta tavasta tuottaa pysäköintipalvelua, olivatkin Moovyn tavoitteet selvillä.

– Myös kilpailijakentän muuttuminen loi paineita oman toiminnan kehittämiseen ja palveluiden digitalisoimiseen. Kehitysorientoitunut henkilökuntamme otti kopin mahdollisuudesta luoda toimialalle kokonaan uudentyyppinen palvelu, listaa Moovyn syntysyitä johtava asiantuntija Ali Lattunen.

Uusi liiketoimintamalli

– Päätimme kehittää Moovya omavaraisesti tamperelaisvoimin ja valitsimme digitaalisen palvelutuotantomme liiketoimintamalliksi alustamallin. Halusimme osallistaa käyttäjiä ja sidosryhmiä palvelun kehittämiseen, minkä seurauksena Moovysta tuli pysäköintipalvelun tuottajien ja autoilijoiden kohtauspaikka.

Autoilijan sujuva pysäköinnin kokonaispalvelu kaikissa ympäristöissä on Moovyn palveluvision punainen lanka.

– Ohjaamme itse kaikkia Moovyn kehitysvaiheita. Käymme kuukausittain läpi asiakasodotuksia ja priorisoimme kehitysputkeen lähtevät osapalvelut, joiden toteutukset etenevät rinnakkain tai peräkkäin omina kehityspolkuinaan.

Toteutusseulan läpäissyt palvelu konseptoidaan eli tavoitellun asiakaskokemuksen lisäksi hahmotellaan tekniset ominaisuudet, tietomalliarkkitehtuuri ja operatiivisen palvelun tuottamiseen liittyvät seikat.

– Ohjelmistototeutuksen valmistuttua ohjelmoijat katselmoivat ohjelmakoodin vertaistyönä. Palvelutoteutusta testataan vielä kahdessa eri testiympäristössä sekä automatisoiduilla että käyttäjien suorittamilla testeillä. Tuotantoon laskemme mielestämme riittävän valmiin version, Lattunen kuvailee kehitystyötä.

Minimipalveluna markkinoille

Lattusen mukaan uusi palvelu pitää uskaltaa päästää tuotantoon sopivasti epätäydellisenä.

– Palvelua on mielekkäämpää täydentää matkan varrella kuin todeta viimeisen päälle hiotun palvelun vastaavan huonosti asiakastarpeisiin. Lähiaikoina tällainen uusi julkistettava palvelu on yritysten sopimushallinnan siirtyminen Moovyyn.

Moovy valtaa valtakunnallisia pysäköintimarkkinoita vauhdilla, mutta entä kansainväliset markkinat, pärjäisikö Mansen Moovy siellä?

– Pärjäisi kyllä, kiinnostuneita yhteydenottoja on jo tullut, mutta laajennamme reviiriä maltilla, Lattunen myhäilee.

Moovyn kehityspolku

  1. Asiakasodotusten priorisointi
  2. Liiketoimintapäätös ja valinnat toteutukseen etenevistä palveluista
  3. Palvelumuotoilu ja sovellusarkkitehtuurin suunnittelu
  4. Ohjelmistototeutus
  5. Testaus
  6. Julkaiseminen

moovy.fi