Saavutettavuusseloste

WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines on kansainvälisen World Wide Web -konsortion (W3C) kehittämä ja ylläpitämä ohjeistus. Sitä käytetään monien maiden lainsäädännön saavutettavuusvaatimusten perustana.

Lisätietoa WCAG-ohjeistuksesta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://2030-lehti.fi ja on laadittu 1.3.2021.

2030-sivusto on auditoitu saavutettavuuden osalta Avaava Digital Oy:n toimesta 16.12.2020. Alla on listattu auditoinnissa havaitut puutteet saavutettavuudessa. Tehtyjen havaintojen osalta olemme tehneet seuraavat saavutettavuusparannukset sivustolla. Niiltä osin, kuin se ei ole ollut mahdollista sivuston teeman toteutuksen vuoksi, on puutteet listattu alla.

3.1 Sisältö on jäsennettävä kuvaavilla otsikoilla, ja otsikkohierarkian on oltava johdonmukainen.

Etusivun otsikkohiearkia on korjattu. Sivupohjat on tarkistettu ja muutokset otsikkohiearkiaan on tehty.

3.2 Linkkitekstien on oltava kuvaavia.

Uutisartikkelien ”lue lisää” painikkeet poistettu, kuvaava otsikko toimii linkkinä. Myös kuvat ovat linkkejä artikkeleihin.

3.3 Kuvien sisältämä tieto on esitettävä tekstivastineena.

Kaikkien kuvien tekstivastineet on tarkastettu ja täydennetty sanallisesti kuvattuna.

3.5 Palvelun sisällön ymmärtäminen ja hallitseminen ei saa perustua vain yhteen aistihavaintoon.

Sisällön ymmärtämistä ja hallitsemista useammalla aistihavainnolla on parannettu. Linkkitekstit on alleviivattu ja kontrasteja vahvennettu.

4.1 Väriyhdistelmillä on oltava riittävä kontrasti.

Kontastit on tarkastettu ja painikkeiden väriyhdistelmiin on tehty tarvittavat muutokset.

4.2 Näppäimistökohdistimen on erotuttava visuaalisesti.

Näppäimistökohdistus määritelty.

5.2 Navigaatioon on oltava oikopolkuja.

Murupolut lisätty artikkeleihin ja pääsivuille.

5.3 Sisällön lukemisjärjestyksen ja näppäimistökohdistimen askellusjärjestyksen tulee olla johdonmukainen.

Tulevat teemasta, ei voida tehdä muutoksia.

5.4 Käyttäjälle on annettava riittävästi ohjeita.

Korjattu värillisten tekstialueiden ja nappien kontrastit ovat riittävän suuriksi. Lomakkeen kenttien ja infotekstien värit on tarkistettu ja muutettu niin että kontrastit ovat tarpeeksi suuret. Linkeille on lisätty alleviivaus ja boldaus että erottuvat paremmin. Footerin tietosuojalinkki myös muokattu niin että erottuu paremmin. Lomakkeen virheilmoitukset käännetty.

6.3 Apuvälineiden pitää pystyä tulkitsemaan verkkosivun semanttinen rakenne oikein.

Valikoiden title-tekstit muokattu tyhjiksi, ja testattu että ovat tyhjiä. Sosiaalisen median jakonapit on poistettu.

6.9 Palvelun on mukauduttava eri suurennoksille, näytöille, näytön orientaatioille ja tekstin sijoittelulle.

Hakulomakkeen näkymä muutettu paremmaksi mobiilikoossa.

Hakulomake

Hakulomakkeen tekstit on käännetty.

Anna palautetta

Tarkistettu että kaikki ilmoitus- ja varoitustekstit on käännetty suomeksi. Valitettavasti osa käännetyistä teksteistä ei kuitenkaan näy, tämä johtuu lisäosasta.

Hakutulossivu

Sivulle tehty sivupohja, joka parantaa käyttökokemusta.

PDF-näköislehtien saavutettavuus.

Vuonna 2020 tehdyt PDF-näköislehdet eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Vuonna 2021 toteutettavat lehdet tullaan tekemään saavutettavuusvaatimukset täyttäen.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Anna palautetta yhteydenottolomakkeella.