Asiakkailta peukkua Tampereen Vedelle

Tampereella juodaan kirkasta hanavettä. Myös jätevesien johtaminen ja puhdistaminen hoituvat sujuvasti. Näitä asioita tamperelaiset arvostavat – ja näistä Tampereen Vesi asiakastyytyväisyyskyselynsä mukaan tunnetaan.

Tampereen Vesi toimittaa hanavettä vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä, eli 1–2 uima-altaallista tunnissa lähes 250 000 asukkaalle Tampereella ja Pirkkalassa. Vesihuollon toimintavarmuus näin laajalle asiakaskunnalle vaatii ammattitaitoa ja jatkuvaa verkoston ja laitosten kunnossapitoa. Asiakkaat toivovat saavansa jatkossa lisää tietoa vesihuoltotöistä ja veden järkevästä käytöstä.

Tampereella on lähes 800 kilometriä vesijohtoverkostoa ja noin 750 kilometriä viemäriverkostoa. Verkostoa rakennetaan ja korjataan noin 20 miljoonalla eurolla joka vuosi.