Biojätteestä polttoaineeksi

Nokian Koukkujärvelle rakennetaan uusi biokaasulaitos, joka muuttaa 17 kunnan biojätteet ja Nokian Veden puhdistamolietteet liikennepolttoaineeksi, lämmöksi ja sähköksi sekä kierrätyslannoitteiksi. Käsittely tuo vähintään kolminkertaiset ympäristöhyödyt nykyiseen kompostointikäytäntöön verrattuna.

– Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Lisäksi biojätteiden sisältämät ravinteet kierrätetään takaisin kasvintuotantoon, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa Nummela.

Infograafi biojätteen kiertokulusta.

Koukkujärven biokaasua aiotaan hyödyntää myös jäteautojen polttoaineena. Tampereen keskustan alueella on jo muutaman vuoden urakoinut kaasukäyttöinen jäteauto ja vuonna 2017 se sai rinnalleen toisen kaasuauton. Tavoitteena on, että kaikki noin 40 jäteautoa päivitetään vähitellen kaasukäyttöisiksi. Näin kuljetusten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 1 900 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Biokaasulaitos on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön tukemista energiakärkihankkeista. Ministeriön energiakärkihankeohjelman avulla edistetään tulevaisuuden energiaratkaisuja vuodelle 2030 asetettujen kansallisten ja EU:n asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi