Kolumni: Energia on tulevaisuudessa arvovalinta

Ilmastonmuutos on yksi modernin ihmiskunnan suurimmista haasteista. On ennustettu, että yli kahden asteen lämpeneminen aiheuttaisi vakavia ja peruuttamattomia muutoksia elinympäristöömme. Pariisin ilmastosopimuksessa lähes kaikki maailman valtiot sitoutuivat kahden asteen tavoitteeseen.

Konkreettiset teot tapahtuvat yksilötasolla, ja huoli planeettamme hyvinvoinnista muokkaa vahvasti eurooppalaisia kulutustottumuksiamme.

Energiatoimittajaansa valitessaan kuluttajat kiinnittävät lisääntyvässä määrin huomiota hankkimansa energian tuotantotapaan.

Liike-elämässä ilmastovastuullisuus on megatrendi.

Erityisesti yrityksillä on ratkaiseva rooli ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Liike-elämässä ilmastovastuullisuus onkin jo noussut megatrendiksi. Imagostaan huolehtivat yritykset ovat kiihtyvällä vauhdilla liittämässä käyttämänsä energian osaksi tuotetarinaansa.

Energiasta on tulossa näkyvä osa tuotteen tai palvelun arvoketjua, eikä esimerkiksi yrityksen käyttämää sähköä nähdä enää pelkkänä kulukomponenttina. Energialle on syntynyt brändiarvo.

Aurinkoenergia kaikissa muodoissaan on ehtymätön ja valtavan potentiaalin omaava uusiutuvan energian muoto, joka tulevaisuudessa integroituu kiinteistökohtaisessa sähköntuotannossa saumattomasti myös liikenteeseen sähköautojen latausmahdollisuuden myötä.

Lähiviikkoina on taloyhtiöiden ja yritysasiakkaiden käyttöön tulossa Tampereen Sähkölaitokselta edistyksellinen Lähiaurinko-tuote. Palvelun kehityksessä olemme panostaneet erityisesti kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen. Ratkaisut tuotetaan kotimaisilla SaloSolar-aurinkopaneeleilla.

Luotettavat, kotimaiset komponentit ovat kestäviä, ja niiden rakenteessa on huomioitu äärimmäiset säätilavaihtelut sekä lumikuormien aiheuttamat tekniset vaatimukset.

Myös paneeleiden asennuskehikot valmistetaan Suomessa kierrätetystä alumiinista. Kennojen hyötysuhde on korkea.

Palvelun teknisestä toteutuksesta ja rakentamisesta vastaa Tampereen Sähkölaitoksen tytäryhtiö Tampereen Vera Oy.

Kirjoittaja Matti-Pekka Falck on Tampereen Veran johtoryhmän jäsen, joka vastaa muiden toimiensa ohella aurinkoenergiaan liittyvien palveluiden tuotekehityksestä.

Julkaistu 14.4.2021