Isot hankkeet työllistävät isosti

Ratikan raiteet alkavat jo hahmottua ympäri Tamperetta, ja pian alkavat louhintatyöt myös Sulkavuoren Keskuspuhdistamolla. Isot hankkeet työllistävät yhteensä yli 5 800 henkilöä.

Raitiotien rakentaminen Tampereelle alkoi keväällä 2017 ja liikennöimään raiteilla on tarkoitus päästä vuonna 2021.

Keskelle elävää ja toimivaa kaupunkia rakennettava raitiotie on pitkä ja monipolvinen prosessi. Näin ollen sen toteuttamiseen tarvitaan paljon työvoimaa.

Talvella 2018 raitiotietä rakennetaan täydellä miehityksellä ja jokaisella rakentamislohkolla, yhteensä noin 500 henkilön voimin. Todellisuudessa raitiotien rakentaminen on kuitenkin työllistänyt jo paljon enemmän. Osan töistä toteuttavat alihankkijat, joista noin 60 prosenttia on pirkanmaalaisia.

– Jokainen, joka tekee pienenkin työvaiheen työmaalla, käy läpi perehdytyksen. Perehdytettyjä on tällä hetkellä yli 2 500, sanoo Raitiotieallianssin viestintäasiantuntija Marja Merta.

Työmaan ulkopuolella raitiotien rakentaminen työllistää myös materiaalitoimittajia ja tuotteiden valmistajia eri puolilla Suomea.

Kun liikennöinti raitiotien ensimmäisen vaiheen valmistuessa aloitetaan, tarvitaan vaunuihin noin 60 kuljettajaa, kalustohuoltoon lähes 20 asentajaa ja infran ylläpitoon toiset noin 20 työntekijää. Myös alihankkijoille riittää tekemistä liikenteen sujumisen tukena.

Infograafi työllstämisvaikutuksista

Keskuspuhdistamon huippuvuosi 2022

Tampereen Sulkavuoren kallioon louhittava Keskuspuhdistamo ei kenties rakennu yhtä näkyvästi kuin raitiotie, mutta sen työllistämisvaikutukset ovat vielä ratikkaakin voimakkaammat.

Keskimäärin Keskuspuhdistamo työllistää suoraan tai välillisesti rakentamisvaiheessaan yhteensä noin 3 250 ihmistä vuosina 2018–2024. Keskuspuhdistamon työmaalla työskentelee keskimäärin 450 työntekijää vuodessa.

Suurinta rakennusprojektin työllistävyys tulee olemaan vuonna 2022. Silloin tekijöitä tarvitaan yhteensä 800 henkilötyövuoden verran.

– Keskuspuhdistamohanke mahdollistaa myös raitiotien toteuttamisen Vaitinaron kautta, ja Hiedanrannan uuden alueen rakentamisen, kun louheella voidaan täyttää Näsijärven ranta-aluetta, kertoo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Keskuspuhdistamon rakentaminen vapauttaa esimerkiksi Viinikanlahden ja Raholan puhdistamojen tontit uusiokäyttöön. Näitä alueita voidaan kaavoittaa ja myöhemmin mahdollisesti rakentaa asuinkäyttöön.