Kolumni: Jätevedenpuhdistusta ympäristön hyväksi

Kun Sulkavuoren uusi keskuspuhdistamo aloittaa toimintansa, sillä on kuusi asiakasta. Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven asukkaat, yritykset ja muut toimijat pysyvät samojen vesilaitosten asiakkaina kuin tähänkin asti. Keskuspuhdistamon asiakkaita ovat mainittujen kuntien vesihuoltolaitokset.

Vaikka Tampereen seudun väkiluku ja sen mukana jätevesien määrä kasvaa, vesistöjen kuormitus vähenee ja virkistyskäyttöarvo nousee. Hankkeella on myönteinen vaikutus myös seudun kilpailukykyyn, sillä puhdistamo luo osaltaan edellytyksiä etenkin vettä käyttävän teollisuuden sijoittumiselle seudulle.

Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön typpikuormitus vähenee vuositasolla lähes 70 prosenttia.

Nykyisilläkin Tampereen puhdistamoilla pystytään jo tehokkaasti poistamaan vedestä esimerkiksi fosforia. Kokonaistypenpoistolle ei nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla ole vaatimusta. Uuden puhdistamon prosessissa jätevedestä pystytään poistamaan tehokkaasti myös typpeä. Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön typpikuormitus vähenee vuositasolla lähes 70 prosenttia. Tällä on suuri merkitys laajemminkin tarkasteluna, koska koko läntisen Suomen jätevesistä aiheutuva typpikuormitus vähenee näin yli viidenneksellä.

Keskuspuhdistamon rakentaminen on omistajakunnilta merkittävä investointi ympäristöön, eikä pelkästään puhdistustuloksen näkökulmasta. Keskuspuhdistamolle rakennetaan Sulkavuoreen oma biokaasulaitos. Biokaasua tehdään jätevedestä erotetusta lietteestä. Näin saadaan sähköä ja lämpöä puhdistamon tarpeisiin.

Koko jätevedenpuhdistamon arvioidusta sähköntarpeesta saadaan biokaasun avulla tuotettua noin puolet ja laitoksen tarvitsema lämmitysenergia kokonaisuudessaan. Suuri puhdistamo käyttää paljon sähköä. Kun siitä puolet saadaan tuotettua itse, on sillä merkittäviä vaikutuksia myös käyttökustannuksiin.

Biokaasun käyttö laitoksen omassa energiantuotannossa on myös hiilidioksidipäästöjen kannalta paras vaihtoehto. Oma biokaasulaitos on investointi uusiutuvaan ja vähäpäästöiseen energiaan.

Me Keskuspuhdistamolla ajattelemme, että asiakkaitamme ovat oikeastaan myös alueen vesiluonto ja kaikki asukkaat.

Eveliina Langenoja on Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ympäristöinsinööri.

Julkaistu 26.10.2022