Kuva: Laura Vanzo

Keskustellaan!

Digitaalisessa kansalaispaneelissa voit vaikuttaa kaupunkiseudun kehittämiseen

Pian Tampereen seudun asukkaiden mielipiteitä alueen kehittämisestä kuullaan entistä tarkemmalla korvalla, kun digitaalinen kansalaispaneeli aloittaa toimintansa. Kuntalaisista koottu paneeli keskustelee moderaattorien avulla teemoista, joiden avulla kerätään tietoa seudulliseen päätöksentekoon.

Asukkaat saavat keskustelun pohjana olevasta selkeästä tietopaketista faktoja, ja he voivat keskustelun edetessä ja muita kuultuaan muodostaa aiheesta oman näkemyksensä. Nämä keskustelussa ilmi tulleet asukkaiden kokemukset ja näkemykset ovat kunnille tärkeää aineistoa, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteossa. Näin saadaan tehdyksi asukaslähtöisempiä ja parempia ratkaisuja.

Keskustelut helposti verkossa

Kansalaispaneelin keskustelut käydään digitaalisessa ympäristössä. Osa niistä on etäyhteyksin toteutettavia ryhmäkeskusteluja, ja osa on ajasta ja paikasta riippumatonta kirjoitettua verkkokeskustelua.

Kansalaispaneeli ei ole pelkästään uudenlainen keino kuulla asukkaiden näkemyksiä, vaan ennen kaikkea keino saada lisätyksi kaikkien osapuolten ymmärrystä. Keskustelusta hyötyvät siis niin kunnat kuin asukkaat. Osallistujiksi kutsutaan satunnaisotannalla Tampereen kaupunkiseudun asukkaita.

Mukaan keskusteluihin toivotaan saavan noin 500 henkilöä eri puolilta kaupunkiseutua. Mikäli kutsu saapuu, tarttumalla siihen pääset osallistumaan seudun kehittämiseen aivan uudella tavalla. Ensimmäiset testikeskustelut alkavat kevään aikana.

→ Lue lisää: tampereenseutu.fi/tietoa-asukkaille/ osallistu-ja-vaikuta/

Julkaistu 19.4.2021