Kestävästi ja keskustellen

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen nimeää kolme isoa kaupunkisuunnitteluun vaikuttavaa asiaa: kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja tamperelaisten toiveet mutkattomasta arjesta.

Tampere on erityisen vetovoimainen ja sen asukasluku tulee kasvamaan huomattavasti tulevina vuosina.

Kuvassa Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen. Kuva: Hanna Leppänen, Tampereen Kaupunki
– On mahtavaa, kun kaupunkilaiset osallistuvat arkensa suunnitteluun, sanoo Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

– Varaudumme kaavoja ja tontteja tarjoamalla, sekä suunnittelemalla liikenteen ja joukkoliikenteen sujuviksi. Ratikka on tästä tunnetuin esimerkki, Nurminen sanoo.

Ratikasta tulee tamperelaisen joukkoliikenteen selkäranka. Tämä näkyy myös aluekeskuksissa, joita ollaan yhdistämässä ratikalla tai busseilla. Myös pyöräilyllä ja jalankululla on iso rooli kaupunkiliikkumisessa.

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ilmaston kannalta kestävä kaupunkirakenne on tiivis. Mitä tiiviimpi rakenne, sitä vähemmän syntyy liikkumistarvetta ja päästöjä. Kaupunkirakenteen tiiviys on myös taloudellisesti järkevää, koska silloin hyödynnetään ja kehitetään alueella olemassa olevia palveluita.

Kasvun on oltava tasapuolista ja palveluita viedään myös keskustan ulkopuolelle.

– Eri alueiden, keskustan ja luonnon saavutettavuus luovat tasapainoa. On mahtavaa, kun kaupunkilaiset osallistuvat arkensa suunnitteluun! Sama yhdessä pohtimisen meininki vallitsee, kun seudun muiden kuntien kanssa tavataan, Nurminen kiittelee.