Kolumni: Paluu tulevaisuuksiin

Tampereen kaupunkiseutu vuonna 2044. Puolen miljoonan väestöstä 80 prosenttia asuu ydin- keskustassa ja viihtyisissä lähikeskuksissa kävelyetäisyydellä nopeista raitiotie- tai lähijuna- yhteyksistä. Asuminen, työpaikat ja palvelut ovat saavutettavissa lihasvoimin 15 minuutissa. Yhteiskäyttöiset ajoneuvot kulkevat energiaosuuskuntien tuottamalla aurinko- ja tuulisähköllä tai tankkaavat maatalouden ja kotitalouksien jätteistä tuotettua biokaasua.

Kesän hellekausina seniorit ja riskiryhmät virkistäytyvät viilennetyissä julkisissa tiloissa. Samat tilat tarjoavat talven sateessa ja pimeydessä kirkasvaloa ja hyvinvointiharrastuksia. Rankkasateet johdetaan hulevesialtaisiin, jotka ovat osa seudullisia sini- ja viherverkostoja ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Kasvaneet sademäärät ja tuulet vaativat rakennuksilta ja infrastruktuurilta uudenlaista kestävyyttä. Tätä osaamista viedään myös ulkomaille. Kansainvälisiä yrityksiä seudulle houkuttelevat toimintavarmuus ja turvallisuus, sekä uudet elinkeinot kuten uusiutuva energia ja hiilinielut. Kaupunkiseudun kunnat ovat hiilineutraaleja.

Tulevaisuuden Tampereen kaupunkiseutu voi olla kuvatun kaltainen – tai sitten ei.

Skenaariot eli kertomukset mahdollisista tulevaisuuksista ovat ennakoinnin menetelmiä. Ennakointi tuottaa järjestelmällistä tietoa ja ymmärrystä tulevaisuuden vaihtoehdoista nykyhetken päätöksenteon tueksi.

Ennakointityössä tarkastellaan globaaleja kehityssuuntia eli megatrendejä, kuten väestön ikääntymistä, kaupungistumista, digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta. Kun ennakoimme, vahvistamme sopeutumiskykyä tulevaisuuteen.

Skenaarioiden ja megatrendien lisäksi ennakoinnissa kerätään tietoa heikoista signaaleista, eli nykyhetken pienistä, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti vahvistuvista ilmiöistä. Eräs heikko signaali on joidenkin yritysten vetäytyminen uusista toimitilahankkeista, koska koronan ja etätyön myötä tarve tiloille on vähentynyt.

→ Osallistu sinäkin kaupunkiseudun tulevaisuustyöhön jakamalla hiljaisia signaaleja osoitteessa tampereenseutu.fi/havaintohaavi.

Antti Lippo on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kehittämispäällikkö

Julkaistu 2.11.2020