Kolumni: Pirkanmaan merkittävin ympäristöhanke

Jokainen meistä osaa keskellä marraskuun pimeyttä palata kesäiseen muistoon järven rannalta. Muistamme valon, lintujen äänet, puhtaan veden lämmön ja kirkkauden.

Tämä on kokemus, jonka jokainen haluaa varmasti tarjota myös jälkipolville. Tampereen Sulkavuoressa louhintatyöt ovat juuri alkamassa. Sinne rakentuu vuoden 2023 loppuun mennessä valtakunnan parasta laatua ja osaamista edustava jätevedenpuhdistamo.

Keskuspuhdistamolla käsitellään siitä lähtien jätevedet Tampereelta, Pirkkalasta, Ylöjärveltä, Kangasalta, Lempäälästä ja Vesilahdesta.

Sulkavuoressa on varauduttu vuonna 2040 puhdistamaan jopa 430 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet. Keskimäärin sata miljoonaa litraa vuorokaudessa. Pirkanmaalla jätevesien puhdistus on jo entuudestaan erittäin korkealla tasolla. Sulkavuoressa se pystytään tekemään vieläkin tehokkaammin, ympäristöarvot edellä ja lähiympäristöä kunnioittaen.

Kallioon sijoitettava puhdistamo mahdollistaa myös entistä tehokkaamman hajujenpoiston.

Keskuspuhdistamolla hyödynnetään luonnon omia puhdistusmekanismeja. Esimerkiksi fosfori on vesistöjen kasvua rajoittava ravinne ja sen poistaminen on ensisijaisen tärkeää.

Sulkavuoressa jätevedet jälkikäsitellään hiekkasuodattamalla, ja näin fosfori saadaan puhdistettua selvästi tehokkaammin kuin lupaehdot edellyttävät.

Myös haitalliset bakteerit ja virukset poistuvat, koska lopputulos varmistetaan desinfioimalla Pyhäjärveen johdettava vesi ultraviolettivalolla.

Niin ikään typen osalta puhdistamon käyttöönotto vähentää merkittävästi vesistön kuormitusta: typpikuormitus alenee vuositasolla 1 300 tonnista noin 400 tonniin.

Keskuspuhdistamon ansiosta korvaamattomien lähivesistöjemme kalasto voi tulevaisuudessakin hyvin, eikä merkittäviä levähaittoja synny. Samalla myös vesistöjen hygieeninen tila paranee. Keskuspuhdistamo on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. Se turvaa osaltaan vesistömme puhtauden myös tuleville sukupolville.

 

Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja.