Kolumni: Puhdasta vettä virtaa kaikille

Oletko ajatellut, millaista elämä olisi, jos hanasta ei tulisi vettä? Entä jos jätevesiä ei viemäröitäisikään, vaan ne pääsisivät sellaisinaan vesistöihin?

Näin ei onneksi enää ole ollut yli sataan vuoteen. Korkeat laatuvaatimukset täyttävää puhdasta vettä virtaa kaikille toiminta-alueemme noin 250 000 vedenkäyttäjälle ympäri vuorokauden. Jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamoille, joissa ne puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin luonnon kiertokulkuun. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan sen eteen tehdään meillä Tampereen Vedessä paljon töitä.

Vesi- ja viemäriverkoston toimintavarmuuden vuoksi sitä täytyy huoltaa ja korjata. Verkoston pituus Tampereen alueella on yhteensä noin 1 500 kilometriä. Samaan aikaan rakennetaan uutta, sillä kaupunki kasvaa ja uudet asukkaat ja yritykset tarvitsevat vesihuoltoa.

Putkimateriaalit valitaan niin, että verkoston elinkaari on mahdollisimman pitkä. Materiaalien mitoitusikä on noin sata vuotta. Saneerausten tarve jaksottuu näin ollen pitkälle ajanjaksolle. Toimintavarmuuden takaamiseksi pitää vuosittain uusia noin 1,5 kilometriä vesihuoltoverkkoa.

Korjaamisissa käytetään eri tekniikoita, välillä kaivetaan ja välillä käytetään kaivamattomia menetelmiä kuten putkien pinnoitusta sisäpuolelta eli sukitusta. Valintaan vaikuttavat hankkeista muodostuvat ympäristönäkökulmat, esimerkiksi kasvihuonekaasujen määrä.

Verkoston rakentaminen näkyy välillä asukkaille tai tienkäyttäjille niin, että vedenjakelu katkeaa töiden ajaksi tai katu joudutaan kaivamaan poikki. Toivomme ymmärrystä tilapäisiin häiriöihin. Kun putken uusimistyöt on tehty, puhtaasta vedestä voi taas nauttia keskeytyksettä vuosikymmeniä.

Saneerauksista pyrimme tiedottamaan mahdollisimman ajoissa. Jos vesi on poikki yllättäen, kannattaa tarkistaa ensin, onko omassa taloyhtiössä mahdollisesti meneillään huoltotöitä.

Häiriöistä ilmoitamme tampereenvesi.fi -sivuston häiriökartassa ja nauhoitetulla tiedotteella vikailmoitusnumerossamme 0800 90 172. Tänä keväänä otamme käyttöön tekstiviestipalvelun, jolla asiakkaille ilmoitetaan häiriöistä. Käyttöönotosta tiedotetaan erikseen.

Liisa Mustaniemi on Tampereen Veden viestintäasiantuntija.
Jukka Palonperä on Tampereen Veden rakennuttajainsinööri.

Julkaistu 13.4.2022