Laadukasta vettä pitkälle tulevaisuuteen

Tänä vuonna Suomessa aloitetaan kansallinen vesihuoltouudistus. Sen tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto myös tulevaisuudessa. Samalla uudistetaan alaa kohti ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön. Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman uudistuksen visio ja toimeenpano-ohjelman luonnos on ollut alkuvuodesta lausuntokierroksella.

– Tampereen Veden näkökulmasta kansallinen vesihuoltouudistus on tarpeellinen, ja sen päätavoitteet ovat oleellisia toimintavarman vesihuollon ja alan kehittymisen kannalta, Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela kertoo.
– Yhdyskuntien vesihuollon varmistaminen edellyttää suunnitelmallista, vastuullista ja pitkäjänteistä toimintaa. Toivomme, että tätä asiaa painotetaan vesihuoltouudistuksessa monella tasolla.

Vesihuoltouudistuksen luonnoksessa on listattu vesihuollon kymmenen keskeisintä kehittämistarvetta lähivuosille. Näitä ovat esimerkiksi vesihuoltolainsäädännön uudistus ja alan pätevyysvaatimukset, alueellisen yhteistyön kehittäminen, pitkäjänteinen investointisuunnittelu ja vesihuollon kehittäminen sekä vesihuoltolaitosten digitalisaatiovalmiuksien ja tiedonhallinnan kehittäminen.

Kansallinen vesihuoltouudistus – Maa- ja metsätalousministeriö

Julkaistu 14.4.2021