Millainen olisi päivä ilman hanavettä?

Osaatko kuvitella päivän, jona puhdasta juomavettä ei tulisikaan hanasta? Tai sellaisen, jona jätevesi ei katoaisikaan kuin itsestään viemäriin?

Me suomalaiset pidämme luotettavaa, sujuvaa vesihuoltoa usein itsestäänselvyytenä. Tampereella se on merkki siitä, että Tampereen Vesi on onnistunut tehtävissään.

– Puhdasta juomavettä toimitetaan Tampereelle ja osin naapurikuntiinkin lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, eli noin 1–2 uima-altaallista tunnissa, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela.

Infograafikuva veden kierrosta kaupungissa.

Tampereen Veden henkilöstö tekee joka päivä lujasti töitä, jotta puhtaan veden toimittaminen alueen noin 250 000 vedenkäyttäjälle voidaan varmistaa. Tampereen Vesi  huolehtii niin juomaveden hankinnasta, käsittelystä ja toimittamisesta koteihin, kuin jäteveden poisjohtamisesta, puhdistamisesta ja palauttamisesta takaisin vesistöihin.

Tampereen Veden ammattitaitoinen henkilökunta seuraa ja ohjaa vesihuoltojärjestelmää ympäri vuorokauden. Vedentuotannon hyvä toimintavarmuus edellyttää jatkuvaa laitosten ja verkoston kunnossapitoa ja saneerausta. Verkoston rakentamisen ja kunnossapidon aiheuttamat häiriöt harmittavat joskus kaupunkilaisia, mutta tuskaa ehkä helpottaa tietoa siitä, että toimenpiteet ovat välttämättömiä vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi.

Mistä hanaveden hinta muodostuu?

  1. Veden hankinnasta
    Tamperelaisten hanavesi pumpataan pääosin Roineesta ja Näsijärvestä. Kolmannes vedestä on pohjavettä.
  2. Käyttöveden ja jäteveden käsittelystä sekä kuljetuksesta verkostoissa
    Vedenkäsittelylaitoksessa vesi puhdistetaan juomakelpoiseksi. Vesi pumpataan koteihin vesijohtoverkostoa pitkin ja johdetaan niistä viemäreitä pitkin jätevedenpuhdistamolle puh-distettavaksi.
  3. Laitosten ja verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta
    Kaupungin kasvaessa rakennetaan uutta verkostoa. Vanhaa verkostoa huolletaan ja kunnostetaan.
Infograafikuva veden hinnan muodostumisesta