Kolumni: Millaisessa kaupungissa haluat asua?

Kuva: Laura Vanzo

Haluaisitko asua kaupungissa, jonka jotkut kaupunginosat ovat niin pelottavia, ettei sinne kellä tahansa ole asiaa? En minäkään. Tällaisia kaupunginosia on olemassa jo naapurimaissa.

Vaarallisiksi äityvät kaupunginosat ovat seuraus kaupunginosien välisestä erilaistumisesta ja heikoimmassa asemassa olevan väestön syrjäytymisestä. Sitä voi tapahtua kaikkialla. Ilmiön taustalla olevat syyt ovat moninaiset, mutta karkeasti ne liittyvät yleiseen elintason nousuun ja väestön hyvinvointierojen kasvuun.

Kaupunkia tulee sekoittaa kaikin keinoin.

Meidänkin seudullamme yllättävän moni käy läpi polun, jossa pieni kerrostaloasunto vaihtuu varallisuuden kasvaessa rivitalonpätkään ja lopulta omakotitaloon rauhallisessa naapurustossa. Jäljelle jäävillä alueilla painottuvat hauraassa asemassa olevat väestöryhmät, kuten ikäihmiset, seudulle vielä juurtumattomat nuoret aikuiset ja maahanmuuttajaperheet. Väestö, joita ilman seutu ei kasvaisi eikä menestyisi, mutta jonka on saatava tuntea yhteisön lämmin vastaanotto, jotta alussa kuvailtu tilanne vältetään.

Selvitimme Tampereen kaupunkiseudulla oman taajamamme nykytilan eriytymisen suhteen. Kävi ilmi, että asuinalueiden väliset erot ovat kuluneen 20 vuoden aikana kasvaneet. Ilmiön taustalla olevat rakenteelliset syyt ovat selkeät. Uudet omakotitalot ovat fyysisesti kaukana vanhoista lähiöistä. Henkisesti näiden alueiden asukkaat ovat jatkuvasti kauempana toisistaan. Tämä ei ole hyvä asia, jos haluamme välttää alussa kuvatun tilanteen.

Mitä asialle on tehtävissä? Paljonkin. Asuntopolitiikka ja kuntien kaavoitukset ovat tässä työssä keskeisessä roolissa. Jos tilanne on se, että varakas väestönosa haluaa asua omatonttisessa omakotitalossa, näitä tontteja tulee tehdä vanhojen kerrostaloalueiden keskelle. Sinne tulee tuoda myös uusia rivitaloja, sitä tiivistä ja matalaa. Kaupunkia tulee sekoittaa kaikin keinoin. Eriytymistä ehkäistään myös pitämällä huolta asuinrakennuksista, korjaamalla ja uudistamalla niitä.

Minä haluaisin asua kaupungissa, jonka monimuotoiset ja alati uusiutuvat kaupunginosat tarjoavat kodin sosiaalisesti sekoittuneelle väestölle ja tasokkaat palvelut luovat vetovoimaa koko seudulle. Millaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua?

Kirjoittaja Kaisu Kuusela on Tampereen kaupunkiseudun seutusuunnittelupäällikkö.

Julkaistu 20.4.2022