Miten meillä meni?

Pääsikö tamperelainen terveyskeskukseen riittävän nopeasti? Nousiko peruskoululaisten kunto? Oliko Sähkölaitoksen taloudellinen tulos kilpailukykyinen? Pysyikö Keskuspuhdistamon urakka aikataulussa? Entä etenivätkö Finnparkin polkupyöräparkki tai Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitos päätetyllä tavalla? Vastaukset näihin ja satoihin muihin Tampereen kaupunkia koskeviin tavoitteisiin löytyvät Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksesta.

Mikä ihmeen arviointikertomus, kaupunginreviisori Erja Viitala?

Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan arviot siitä, miten kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat viime vuonna. Lisäksi kertomuksessa on havaintoihin liittyviä suosituksia.

Miten sinä ja muut kaupungin tarkastustoimen ihmiset liitytte kertomukseen?

Toimimme tarkastuslautakunnan työrukkasena: keräämme käytännössä tarvittavat tiedot ja kirjoitamme kertomuksen. Valtuuston asettama tarkastuslautakunta toimii muusta kaupunkiorganisaatiosta riippumattomasti ja itsenäisesti.

Lukevatko valtuutetut tai kaupunkilaiset kertomusta?

Valtuutetut lukevat sitä varsin ahkerasti. Tuoreen selvityksen mukaan 89,5 prosenttia valtuutetuista käyttää sitä tiedonlähteenään keskimäärin muutaman kerran vuodessa tai noin kerran kuukaudessa. Kaupunkilaisten lukutottumuksista en tiedä, mutta uskoisin heidänkin löytävän siitä luotettavia faktoja ja muutakin oleellista tietoa kaupungin toiminnan ja tavoitteiden toteutumisesta.

Tutustu tarkastustoimeen Tampereen kaupungin sivuilla

Tarkastuskertomuksen tekemisen eri vaiheet

Julkaistu 14.4.2020