Teksti: Niina Broman / Kuva: Emil Bobyrev

Puhdasta ja raikasta suoraan harjusta!

Tekopohjavedellä voidaan tulevaisuudessa turvata Tampereen seudun kuntien jo valmiiksi erinomaista vesihuollon toimintavarmuutta – ainakin seuraavat sata vuotta.

Tamperelaisten juomavedenhankinta on vakaalla pohjalla. Jos edelliskesän kaltainen kuivuus koettelee, ei Roineesta ja Näsijärvestä vesi lopu kesken. Niistä voidaan ammentaa, vaikka pohjavesivarannot viidellä Tampereen Veden pohjavedenottamolla uhkaisivat hiipua.

Tällä hetkellä kolmannes tamperelaisen juomasta hanavedestä otetaan maan alta. Sen osuus voi olla tulevaisuudessa suurempi.

– Usein ajatellaan, että pohjavesi on laadultaan parempaa ja puhtaampaa kuin järvestä otettu vesi. Osittain siksi haluamme edistää seutukunnan yhteistä tekopohjavesihanketta, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela.

Tampereen veden toimitusjohtaja Petri Jokela.
Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela vakuuttaa, että paikallinen hanavesi ei lopu kesken.

Tekopohjavesihankkeen edistäminen sisältyy Tampereen Veden vuonna 2014 vahvistettuun strategiaan.

Tekopohjavesi on järvestä otettavaa vettä, josta tehdään harjuun imeyttämällä pohjaveden kaltaista. Sen laatu muistuttaa luontaista pohjavettä siinä määrin, että eroa ei aistinvaraisesti huomaa.

Jokelan mukaan tekopohjaveden edut ovat ilmeiset: se on taloudellinen, ympäristöystävällinen ja toimintavarma keino varmistaa laadukkaan, puhtaan juomaveden saanti tulevaisuudessa – myös kriisitilanteissa.

Tekopohjaveden muodostaminen.

Näsijärvestä vettä Kaupinojalle, Roineesta tekopohjavettä

Näsijärven vettä käyttävällä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella käyttöikää pidentävä ja kapasiteettia lisäävä saneeraus on juuri meneillään. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella mittava saneeraus on pian edessä, ellei vedenottoa järjestetä toisin.

– Täytyy päättää, sijoitetaanko euroja Ruskon saneeraamiseen vai tekopohjavesihankkeeseen. Kustannustehokkuudeltaan tekopohjavesi on ylivoimainen, Jokela sanoo.

Tekopohjavesihanke etenee

  • Tekopohjavesihanke on lupahakemusvaiheessa. Kun hankkeella on – arviolta noin kolmen vuoden päästä – vesilain mukainen lupa, tehdään siitä investointipäätöksiä.
  • Merkittävä positiivinen viesti tuli elokuussa 2018, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti, ettei tekopohjavesilaitoksesta ole haittaa Natura-alueille Kangasalla.
  • Pälkäneen tuotantoalueen osalta KHO:n päätös ei ollut yhtä myönteinen edellyttäen suunnitelman muuttamista, mutta pelkästään Kangasalan tuotantoalueellakin tekopohjavettä voidaan tuottaa riittävästi, jotta hanketta kannattaa viedä eteenpäin.
  • Suomessa on käytössä tällä hetkellä 26 tekopohjavesilaitosta. Joka kuudes suomalaisen vesilasillinen on tekopohjavettä.

→ Lue lisää: tavase.fi

Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kunnostaminen tarkoittaisi sitä, että vettä puhdistettaisiin jatkossakin kemiallisin menetelmin. Samaa Roineen vettä käyttävässä tekopohjavesijärjestelmässä veden puhdistaminen hoituisi pääosin luonnon omin keinoin. Tekopohjaveden muodostaminen tarkoittaisi vajaan miljoonan kilon vähennystä saostuskemikaalin käytössä vuosittain.

Tekopohjaveden käyttö lisää toimintavarmuutta myös kriisitilanteissa, sillä maaperässä vesi on paremmassa suojassa esimerkiksi ilmaperäisiltä saasteilta kuin järvissä. Sen avulla vedensaanti turvattaisiin pitkälle tulevaisuuteen.

– Tekopohjavesihanketta ajatellaan sadan vuoden toimintasäteellä.

Veden laatu selville Vellamosta

Tampereella veden laatu täyttää hyvin terveydelliset laatuvaatimukset ja annetut laatusuositukset. Laadukas juomavesi on muun muassa hyvän makuista, puhdasta, sopivan viileää ja ph-arvoltaan juuri oikeanlaista.

Joko tiedät, kuinka erinomaista vettä oman kotisi hanasta virtaa? Vellamo on palvelu, joka näyttää Tampereen vesijohtoveden laadun sijainnin perusteella, ajantasaisesti.

vellamo.tampere.fi