Selvityksessä: Puun energiakäytön kestävyys

Tampereen Sähkölaitoksen tuore selvitys puun energia- käytön kestävyydestä sisältää kolme keskeistä teemaa: puun elinkaaripäästöjen, luonnon monimuotoisuuden ja energiapuun riittävyyden ympärillä pyörivät havainnot.

Lue lisää selvityksestä.

”Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi selvityksessä nousi se, miten puunkäyttöä pitäisi kansallisella tasolla ohjata. Meidän näkökulmastamme puun energiakäytön, eli bioenergian, ohjauksen avainasemassa on aidosti kestävien biomassajakeiden käytön mahdollistaminen jatkossakin. Kun hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologia tulee mahdolliseksi, on tämä käytännössä ainoa mahdollisuus tuottaa hiilinegatiivista energiaa.”

Pinja Salhoja, Tampereen Sähkölaitos, Business Intelligence Expert

Julkaistu 1.11.2022