Sähköä ja lämpöä jätevedestä

Jäteveden puhdistusprosessissa muodostuu lietettä, joka käsitellään Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla biologisesti niin, että siitä muodostuu biokaasua. Biokaasu muutetaan sähköksi ja lämmöksi. Viinikanlahdessa se tehdään kaasumoottorigeneraattorin ja Raholassa mikroturbiinin avulla.

Biokaasulla tuotetaan sekä sähköä jäteveden puhdistusprosessien käyttöön että lämpöä puhdistamorakennusten lämmittämiseen. Vuonna 2019 Viinikanlahden ja Raholan jätetevedenpuhdistamoilla biokaasua tuotettiin 3,2 miljoonaa kuutiota.

Viime vuonna 57 % puhdistamoiden sähköstä ja lämmöstä saatiin biokaasusta.

Kun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo valmistuu, sielläkin toimii oma biokaasulaitos. Jäteveden puhdistuksessa syntyvällä biokaasulla aiotaan käyttää puhdistamon kaasumoottoreita, jotka tuottavat lähes 60 prosenttia puhdistamon tarvitsemasta vuotuisesta sähköenergiasta ja kaiken lämpöenergian.

Julkaistu 2.11.2020