Seutuluotsi tuottaa tulevaisuustietoa päätöksenteon tueksi

Miten me tulevaisuudessa elämme, liikumme tai työskentelemme? Millainen on tulevaisuuden kaupunkiympäristö, ja millaisia palveluja tarvitaan tukemaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin hahmotellaan Tampereen kaupunkiseudun ennakointityössä, Seutuluotsissa.

Seutuluotsi tuottaa tietoa muutostekijöistä, ilmiöistä ja trendeistä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden kehitykseen. Tiedon ja ymmärryksen pohjalta Seutuluotsi luo erilaisia vaihtoehtoja siitä, millainen Tampereen kaupunkiseutu tulevaisuudessa voisi olla. Tätä tietoa hyödynnetään tulevaisuutta koskevien seudullisten päätösten tekemisessä esimerkiksi uuden seutustrategian ja kuntien strategioiden valmistelussa.

Ennakoimalla tulevia muutoksia voidaan vaikuttaa tulevaisuuden kehitykseen vahvistamalla haluttuja suuntia ja toteuttaa muutokset sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Seutuluotsissa ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä kumppaneina Pirkanmaan liitto, Business Tampere, kauppakamari, Pirkanmaan yrittäjät ja yliopisto.

Julkaistu 28.10.2021