Suunnittelulla melu kuriin

Yksi kaupunkielämän kinkkisimmistä riesoista on liikennemelu. Onneksi sen hillitsemiseen on keinoja, joista tärkein on suunnittelu.

Liikennemelua hillitään parhaiten maankäytön ja liikenteen suunnittelulla. Meluhaittoja voidaan pienentää väylien suunnittelulla, kunnossapidolla ja rakentamisella sekä rajoittamalla liikenteen määrää ja ajonopeutta.

Melun leviämistä voidaan estää maaston muotoilulla, rakenteiden sijoittelulla tai erilaisilla melusuojauksilla. Vilkkaiden teiden varsille voidaan sijoittaa teollisuusrakennuksia, kauppoja tai pysäköintialueita. Asuntoalueilla varastot ja autotallit voivat toimia melusuojina.

Myös kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen pienentävät liikennemelua.

Julkaistu 19.4.2022