Lampaita metsämaisemassa

Piikahaan lampailla oli viime kesänä tärkeä työ

Piikahaan lampailla oli viime kesänä tärkeä työ

Viime kesänä Tampereen Energia toimi ensi kertaa yrityskummina lammaslaitumelle, jonka Tampereen Infra toteutti Raholan kaupunginosaan, Piikahakaan. Raholaan rakennettiin kesällä uusi lammaslaidun, jossa laidunsi 10 Mouhijärveltä tuotua lammasta ennallistamassa vanhoja Raholan kartanon maita. Lampaita oli kolmea eri rotua.

Elävä lammaslaidun tähtää perinnemaisemalle ominaisen lajiston säilyttämiseen ja palauttamiseen. Laiduntavat lampaat tekevät arvokasta työtä. Perinnemaisemat ovat runsaslajisia elinympäristöjä, joissa viihtyvät monenlaiset hyönteiset ja kasvit. Maatalouden kehitys ja sen tuomat muutokset ovat ajaneet perinnemaisemia ahtaalle jo vuosikymmeniä. Piikahaan lammaslaitumella on ollut vaikutusta ekosysteemin muuttumiseen ja monimuotoistumiseen kesän aikana.

Julkaistu 31.10.