vesilasiin kaadetaan vettä

Veden laatuun luotetaan

Veden laatuun luotetaan

Alkukesän asiakastyytyväisyystutkimuksen vastaajista liki 90 prosenttia piti Tampereen Veden toiminnan luotettavuutta erittäin tai melko hyvänä. Vastaajat arvioivat veden laadun ja jakelun tärkeimmiksi Tampereen Veden toimintaan liittyviksi tekijöiksi, ja niissä Tampereen Vesi on kyselyn mukaan onnistunut erityisen hyvin.

Kiitosta sai myös asiakasystävällinen toiminta. Vedenjakelu toimii vastaajien mielestä hyvin ja katkotta ja vesi on kirkasta, hajutonta ja mautonta.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja Tampereen Veden toiminnasta sekä saada tietoa keskeisimmistä kehityskohteista.

Julkaistu 31.10.