Naistenlahti 3 – tulevaisuuden kaukolämpölaitos

Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahti 2 -voimalaitos uudistetaan niin, että laitos mahdollistaa sähkön ja lämmön tuottamisen 100-prosenttisesti biopolttoaineilla. Saneerauksen tavoitteena on tarjota entistä ympäristöystävällisempää, laadukasta ja edullista kaukolämpöä. Kyseessä on yksi merkittävimmistä tamperelaisista investoinneista hiilineutraaliuteen.

Tällä hetkellä laitos polttaa puun ja turpeen sekoitusta. Jatkossa turpeen käyttöä voidaan vähentää. Hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi ja uusiutuvien energianlähteiden osuus kasvaa. Puunkäytön lisääminen mahdollistaa myös entistä vahvemmin paikallisen Lähisähkön ja -lämmön tuottamisen. Jo nyt Tampereen Sähkölaitos työllistää satoja henkilöitä puuketjussaan.

Uudistuksen myötä huoltovarmuus Tampereen seudulla paranee, kun teknisen käyttöikänsä loppupuolella elävä kaukolämpöverkon solmukohta päivitetään 2020-luvun tasolle. Samalla myös laitoksen melu- ja pölypäästöt tulevat pienenemään. Voimalaitoksen teho pysyy entisessä suuruusluokassaan. Tavoitteena on aloittaa saneeraus keväällä 2021, ja saada uuden ympäristöluvan mukainen voimalaitos toimintaan vuoden 2022 loppuun mennessä.