Kuva: Rodeo

Tulevaisuuden lähijunaliikennettä suunnitellaan nyt

Valmistumassa oleva lähijunaliikenneselvitys hahmottaa Tampereen kaupunkiseudun junaliikenteen tulevaisuutta kahdessa vaiheessa: vuosille 2030 ja 2050. Tulevaisuuden hahmottaminen pitkälle on tärkeää, sillä lähijunaliikenteen kehittäminen kytkeytyy koko seudun suunnitteluun, kehitykseen ja kasvuun, vaatii eri toimijoiden organisoitumista sekä sitoutumista mittaviin investointeihin.

– Seuraavien kahdeksan vuoden aikana lähijunaliikenteessä tavoitteena on ottaa tehot irti nykyisestä infrasta. Se tarkoittaa esimerkiksi joidenkin uusien seisakkeiden rakentamista ja junavuorojen lisäämistä, kertoo Tapani Touru, Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö.

Jotta kehitys olisi jatkuvaa, tarvitaan konkreettisten tekojen lisäksi näkymää. Vuoden 2050 näkymässä keskeistä on rataverkko ja sen kapasiteetti.

– Tarvitaan tarkempia selvityksiä, millaisia junamääriä raiteille mahtuu, tarvitaanko lisää rautateitä, millaisella aikataululla hankkeita toteutetaan ja miten ne rahoitetaan. Lisäksi täytyy olla näkymä millä aikavälillä junaliikenteelle kysyntää on niin paljon, että siihen kannattaa investoida, Touru kuvailee.

Junaliikenteen osuus seudun joukkoliikennematkoista on suhteellisen pieni. Tällä hetkellä junaliikenteen tarjonta vastaa hyvin kysyntää.

– Jotta junaliikennettä on perusteltua lisätä, täytyy matkustajamäärien kasvaa. Juna on kilpailukykyinen liikenneväline, mutta esimerkiksi liityntäpysäköinti vaatii kehittämistä. Junaliikenteen kehitystä on arvioitava rinnakkain muun joukkoliikenteen kanssa.

Lähijunaliikennettä on kehitetty jo tuloksellisesti.

– Nokialla, Lempäälässä, Tesomalla ja Tampereen keskustassa on toteutettu merkittäviä hankkeita. Pilottina alkanut M-juna liikenne on nyt hankittu yhdeksäksi vuodeksi.

Julkaistu 13.4.2022