Kuva: Sami Helenius

Tulevaisuuden vesihaasteet hallinnassa

Suomessa jätevesien käsittely on kansainvälisesti vertailtuna korkeatasoista. Mistä tämä johtuu?

Suomessa on kansainvälisesti ajatellen poikkeuksellisen hyvät vesivarat. Tampereen seudulla tilanne on suomalaisenkin mittapuun mukaan vielä normaalia parempi.

Kuluneena talvena hyvä vesitilanne näkyi korkeina lumihankina.

– Keväällä jätevedenpuhdistamolla jännitetään aina sitä, kuinka paljon lumesta haihtuu taivaalle, valuu vesistöihin, imeytyy pohjavesiin ja mikä osa valuu muun muassa sekaviemärien sekä pihojen kautta jätevedenpuhdistamoille, kertoo Timo Heinonen, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja.

Jätevedenpuhdistamolle valuvat sulamisvedet aiheuttavat päänvaivaa. Vettä tulee kerralla paljon, ja kylmän veden käsittely on tavallista haastavampaa.

Sulamisvedet sujuvasti

Sulkavuoren keskuspuhdistamon mitoitusvesimäärästä merkittävä osa on sadeperäistä hulevettä.

– Keskuspuhdistamon huippuvirtaaman mitoituksessa taivaalta tulevalla vesimäärällä on suurempi merkitys kuin varsinaisella jätevedellä, mikä on haastava yhtälö. Ilmastonmuutoksen vuoksi on odotettavissa ääriolosuhteita, eli entistä rajumpia sateita, Heinonen sanoo.

Sulkavuoren puhdistamon läpi on varauduttu johtamaan maksimitilanteessa jopa 11 300 kuutiometriä puhdistettavaa vettä tunnissa. Normaalisti vettä kulkee puhdistamolla keskimäärin noin 4 200 kuutiometriä tunnissa.

Keskuspuhdistamon läpi virtaa normaalisti keskimäärin 4 200 m3 ja poikkeustilanteissa jopa 11 300 m3 vettä tunnissa.

Oma viemäri hulevesille

Suomalainen vesiosaaminen on kansainvälisesti arvostettua. Suomessa on rakennettu systemaattisesti kahta viemäriputkea jo kymmeniä vuosia: toista varsinaiselle jätevedelle ja toista hulevesille.

– Maailmalla on paljon alueita, jossa hulevesiviemäröinnissä ei ole päästy eteenpäin edes siinä määrin kuin Suomessa.

Tulvatilanteessa puhdistamoille otetaan vettä sisään sen verran kuin pystytään ja loppu ohitetaan.

– Onneksi jätevesi on tuolloin normaalia laimeampaa, Heinonen sanoo.

Järvien luonne ratkaisee

Suomessa jäteveden puhdistamisen tekniikka ja siihen liittyvät vaatimukset ovat kehittyneet erityisen korkeatasoisiksi johtuen suomalaisten järvien luonteesta.

Maamme pinta-alasta noin 10 prosenttia on järviä, mutta vesistöt ovat matalia, joten niiden sisältämä vesimäärä on verraten pieni. Suomalaisten järvien kemiallinen laatu edellyttää sinne päästettävien jätevesien korkeatasoista puhdistamista.

Haasteellisuutta lisää osaltaan myös järvien jääpeite talvisin. Tämä estää ilman hapen pääsemisen veden kanssa kontaktiin.

– Sulkavuoren keskuspuhdistamolla vastataan nimenomaan näihin kotimaisten vesistöjen haasteisiin. Meillä myös tulevaisuus on otettu vahvasti huomioon.

Tiesitkö tätä?

Makea vesi on vaalimisen arvoinen

Maapallolla on noin 1 400 miljoonaa kuutiokilometriä (km3) vettä. Lähes kaikki vesi on suolaista.

Vain alle 3 prosenttia maapallon vesivaroista on makeaa. Makeasta vedestä kaksi kolmasosaa on jäätynyttä, ja vain 12 miljoonaa km3 nestemäistä. Maanpinnan yläpuolella makeaa vettä on 0,2 miljoonaa km3, josta 1 000 km3 on eliöiden, kuten ihmisten, sisällä.

Onneksi vesi on kiertolainen. Paikoin vesi vaihtuu kuitenkin erittäin hitaasti ja sitä löytyy yllättävistäkin paikoista. Esimerkiksi Saharassa, Nubian hiekkakivialtaassa on ikivanhaa vettä enemmän kuin kaikissa maailman järvissä ja joissa yhteensä.

Tutustu jättimäiseen hankkeeseen: keskuspuhdistamo.fi

Julkaistu 13.4.2022