Kolumni: Vanhaa arvostaen, kestävyyttä varmistaen

Ilmastonmuutos on tuupannut kaupunkisuunnittelun risteykseen, josta puuttuu kyltti hiilineutraaliin kaupunkiin.

Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun professori Panu Lehtovuori Tampereen yliopistosta linjaa, että oleellista on välttää purkamista ja turhaa uutta rakentamista.

Uudishankkeissa on iso rakentamisaikainen hiilipiikki ja siksi pitkä ”takaisinmaksuaika”. On tärkeää varmistaa uudishankkeiden hiilineutraalius ja todellinen kestävyys pitkälle tulevaisuuteen. Olemassa olevan kaupunkirakenteen järkevällä uusiokäytöllä, tehokkaan raideliikenteen ja tiiviin maankäytön yhteensovittamisella, energiatehokkailla rakennuksilla ja liikennevälineillä sekä fiksuilla energia- ja kierrätysratkaisuilla päästään jo pitkälle.

Lehtovuori pitää nopeiden ratojen myötä lisääntyvää vihreää junaliikennettä hyvänä, mutta muistuttaa, etteivät radat toimi tyhjiössä. Ne vaativat suuria muutoksia asemapaikkojen kaupunkirakenteeseen ja paikallisliikenteeseen. Nopeat radat myös sivuuttavat pieniä paikkakuntia. Ilmastonäkökulmasta rakentamisten hiilipiikit jopa kyseenalaistavat uusien ratojen mielekkyyden.

Millainen rooli liikennesuunnittelulla on seutuistumiskehityksessä? Lehtovuoren mukaan Tampereen keskusta ja ratikkavyöhyke saavat paljon lisäpainoa.

– Mutta seutu kasvaa laajemminkin, joskin melko hitaasti ja epätasaisesti. Pirkkala, Lempäälä ja Kangasala menestyvät. Nokialla on paljon hyviä mahdollisuuksia. Toimiva lähijuna voi liittää sen näppärästi raideliikenteen varaan rakentuvaan kaupunkiseutuun, mutta radan ja aseman merkitystä ei pidä yliarvioida.

Panu Lehtovuori on arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun professori Tampereen yliopistossa

Julkaistu 14.4.2020