Kolumni: Vedessä on luonnetta

Suomen kielen perussanakirja on mielenkiintoista luettavaa – siellä laatu ja laboratorio osuvat samalle sivulle ainakin omassa painoksessani. Kemistin näkökulmasta tämä on mukava havainto, kun kyseiset sanat mielestäni kuuluvat tiiviisti yhteen. Sanakirjassa määritellään ”laatu” sanana seuraavasti: ”se, mikä on jollekin ominaista, jonkun ominaisuudet, luonne, ominaisuus”.

Talousvesiasetus antaa määritelmän vesilaitoksen jakaman talousveden laadulle. Asetus siis määrittää sen, minkä on oltava vedelle ominaista eli veden luonteen sen saavuttaessa käyttäjän hanan. Laboratoriossa veden ominaisuudet pyritään kuvaamaan numeroilla. Vettä analysoidaan raakavesilähteestä, vedenpuhdistusprosessin aikana, laitokselta lähtevänä ja vielä useista pisteistä ympäri yli 800 kilometriä pitkää verkostoamme.

Laboratoriossa analysoidaan yli 6 000 näytettä vuosittain, ja niiden perusteella muutetaan veden laatu numeeriseen muotoon. Jopa aistinvaraiset haju- ja makututkimukset, joita laboratoriossa tehdään sekä laitokselta verkostoon lähtevästä vedestä että verkostopisteistä otetuista vesinäytteistä, taivutetaan numeroiksi.

Talousveden laatu muodostuu monen tekijän summasta – siihen vaikuttaa raakaveden lähde ja käsittelyprosessi. Vedenottamoissa vettä käsitellään, jotta vesi olisi turvallista ja terveellistä juotavaa verkoston laitimmaisessakin pisteessä. Kun vedentuotantolaitoksia on useita ja pääverkosto on yhtenäinen, niin hanasta tulevan veden lähde ja myös matka vaihtelevat, jolloin vedestä saattaa ”maistaa sen luonteen”, kuten viininmaistajat ilmaisevat asian. Laboratoriotutkimuksilla todistetaan insinöörimäisellä tarkkuudella talousveden täyttävän talousvesiasetuksessa asetetut laatukriteerit.

Laatu adjektiivina taipuu sanaan laadukas, johon kiteytyy Tampereen Veden ammattiosaajien laatuajatus: Tampereen Vedellä pyrimme tuottamaan laadukasta talousvettä tamperelaisten koteihin ihan joka päivä, 24/7, toimintavarmasti ja ympäristöä kunnioittaen.

Kirjoittaja Taina Korpiharju on Tampereen Veden kemisti.

Julkaistu 2.11.2020