Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

Vesihuollon liitoskohdassa

Toimistoinsinööri Sanna Siukola on varsin hyvin kartalla Tampereen Veden toiminta-alueen kaavoituskuvioista ja rakennusinvestoinneista. Hänen laatimansa liitoskohtalausunto vaaditaan nimittäin vesi- ja viemärisuunnitelmien liitteeksi rakennuslupaa varten aina, kun korjausrakennetaan tai uutta rakennettaessa liitytään kunnan vesihuoltoon.

Siukola purkaa kollegansa kanssa Tampereella ja Pirkkalassa vuosittaista noin 600 hakemuksen pinoa suunnilleen kymmenen lausunnon viikkotahdilla. Jo alle 20-vuotiaana infra-alalla aloittanut ja käytännön töissä ”maanalaisessa maailmassa” marinoitunut rakennusinsinööri myöntää monipuolisen työhistoriansa hyödyttävän lausuntosumassa.

– Lausunnoissa tulkitsen verkostotietoa ja huomioin asiakkaan vesihuollon tarpeen. Seuraan myös kaavoitusta tarkasti, jotta voin osaltani turvata vesihuoltoa sekä edesauttaa rakentamista.

– Ennakoinnin tarkoitus on minimoida rakentamisesta aiheutuvat haitat ja tehdä rakennusprosessista taloudellinen ja sujuva.

Siukola kannustaa asiakkaita ottamaan rohkeasti yhteyttä.

– Yksi hyvissä ajoin soitettu puhelu on merkki vastuun ottamisesta ja saattaa selvittää monta rakentajan suunnittelupulmaa, jouduttaa töitä sekä säästää melkoisen summan rahaa.

Korjausrakentajat ja putkisaneeraajat

Annan heille vesi- ja jätehuollon johtotietoja ja liitoskohtalausuntoja sekä autan tonttijohtojen selvittämisessä.

Uudis- ja täydennysrakentajat

Selvitän liitettävyyden nykyisiin verkostoihin, annan liitoskohtalausunnon rakennuslupaa varten ja infoan liittymismaksuista.

Tampereen Veden tekninen johtaja Jouni Hyypiä

Teemme verkostoinvestointien suunnitteluun liittyvää yhteistyötä. Käymme läpi kaavahankkeiden tilanteita. Selvitämme, mitä vaikutuksia liittyjien tarpeet aiheuttavat vesihuoltoverkostoihin ja miten varmistamme, että tarpeet tulevat huomioiduiksi. Huolehdimme, että vesihuoltoverkostojen toimintaedellytykset säilyvät.

Viher- ja hulevesiä hallinnoivat kaupungit ja kunnat

Osoitan liitoskohdan hulevesiverkostoon ja huolehdin, että hulevesijärjestelystä sovitaan kaupungin tai kunnan yleisten alueiden käyttöä hallinnoivien viranomaisten kanssa.

Infrarakentajat

Saavat verkostotietoa, jota hankin ja täsmennän tarvittaessa. Karttapalvelumme antaa digitaalisen
putkinäytön. Sujuvoitan rakentamista ennakoimalla ja yhteensovittamalla eri tahojen toimia.

Kiinteistön omistajat

Annan myyntitilanteessa tietoa liittymistä ja tonttijohdoista sekä teen tarvittaessa liitoskohtalausuntoja.

Tampereen Veden asiakaspalvelu ja työnjohto

Valmistelen vesisopimuksia, avaan liittymiä kulutuspisteen sijainnin mukaan. Otan vastaan tilauksia kuten työnaikaiset vesimittaroinnit.

Julkaistu 14.4.2021