Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

Hihat käärittyinä seutuyhteistyöhön

Jo puolitoista vuosikymmentä Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat visioineet maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista kestävää kaupungistumista tukevilla tavoilla.

Pian lausuntokierrokselta toimeenpanovaiheeseen etenevä rakennesuunnitelma Vehreä metropolimme 2040+ vahvistaa aikaisempien suunnitelmien tavoitteita kehittää seudullista palveluverkkoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Tavoitteena on, että kuntalaiset voivat hyödyntää naapurikuntienkin palveluja.

– Yhteistyön ansiosta lähijunat ja bussit liikennöivät jo kuntarajojen yli ja seuturatikankin suunnitelmat ovat pitkällä. Etenemme määrätietoisesti kohti kestävää liikkumista esimerkiksi satsaamalla seudullisten pyöräteiden kuntoon, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru kuvailee kahdeksan kunnan yhteistyötä.

Perinteisen yhteistyöverkoston lisäksi suunnitelmaa pääsivät sanoittamaan myös asukkaat. Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuuselan mukaan seuraavaksi vastataan asukkaiden toiveisiin kehittämällä yhdessä seudun viher- ja virkistysverkkoa sekä vesireittejä.

– Monimuotoiseen asuntokantaan satsaamalla palvelemme puolestaan ihmisten asumistarpeiden laajaa kirjoa.

Kuusela ja Touru kiittelevät suunnitteluyhteistyön hyvää henkeä.

– Lopputulos ilmentää seudulliselle suunnittelulle tarpeellista tarkkuustasoa. Seuraavaksi käärimme hihat ja laitamme tuumasta toimeen.

Nysse

Tapani: ”Nysseläiset valaisevat joukkoliikennepalvelujen toteuttamisen realiteeteista. Minun on tärkeää ymmärtää, mitä kaikkea pitkän jänteen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.”

Retkeilykaverit

Tapani: ”Palaudun parhaiten luonnossa. Yksin, perheen ja ystävien kanssa retkeily on erilaista, mutta aina käytetyn ajan arvoista.”

Kunnat

”Kuntapäättäjät ja -johtajat, kaavoittajat, liikenneasiantuntijat ja monet muut kuntatoimijat syöttävät suunnittelutyöhömme lähtökohtia sekä vievät alueillaan suunnitelmat käytäntöön.”

Seututoimisto

”Suunnittelemme maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsi kädessä toimiston sakin kanssa. Tarvitsemaamme tietopohjaa on toimistossa kiitettävästi saatavilla.”

Valtio ja viranomaiset

”Monet seudun liikenteen kehittämishankkeet eivät liikahtaisi ilman tiivistä yhteistyötä liikenneministeriön, Traficomin, Väyläviraston ja ELY-keskuksen kanssa. Maankäytön suunnittelussakin kontaktoimme ahkerasti ELY:n suuntaan. Myös Pirkanmaan liitto on työssämme suuri tuki.”

Seudun elinkeinoväki

”Business Tampere, kauppakamari ja Pirkanmaan Yrittäjät sparraavat työtämme ja tuovat siihen tietoa elinkeinojen kehittämisestä.”

Perhe ja ystävät

Kaisu: ”Vuodenaikojen mukaan tutustun seudun eri osiin: kesällä rentoudun perheen kanssa metsissä ja vesistökohteissa, talvikaudella nautin kulttuuritapahtumista ystävien kanssa.”

Lue myös: Kolumni: Ei vastahankaa, vaan myötävoimaa

Julkaistu 31.10.2023