Kolme miestä seisoo vierekkäin hymyillen, keskimmäisellä miehellä tabletti kädessä.

Ympäristön huomioiminen työmaalla on kaikkien yhteinen asia

Teksti: Tiina Makkonen Kuvat: Tiina Makkonen

Ympäristön huomioiminen työmaalla on kaikkien yhteinen asia

Kun uutta infraa rakennetaan, ympäristön tarpeet huomioidaan kaikissa vaiheissa. Tesoman taimiston uuden asuinalueen infratöissä hyödynnetään digitaalisen mittausjärjestelmän avulla saatavaa dataa, jolla voidaan seurata työmaalta muodostuvia ilmastopäästöjä.

Muun muassa vesijohto- ja viemäriverkoston rakentaminen on paljon muutakin kuin mekaanista kaivuutyötä. Töiden vaikutuksia ympäristöön seurataan Tesoman taimiston työmaalla digitaalisen työmaanhallintajärjestelmän avulla. Järjestelmä pystyy keräämään dataa kaivinkoneiden ja kuorma-autojen päästöistä.   

– Nykyaikaisista kuorma-autoista ja työkoneista saadaan ulos digitaalista tietoa, joka kertoo auton tai koneen käyttötunneista, polttoaineenkulutuksesta ja ilmaan muodostuvista päästöistä. Uusi suunnittelujärjestelmämme kokoaa datan yhteen. Pystymme seuraamaan muun muassa kaluston käyttöastetta. Kun koneiden ja autojen käyttötarve saadaan optimoitua, vähenevät myös päästöt, Tampereen Infran tietomalliasiantuntija Juha-Matti Nieminen selittää.   

Tampereen Veden Jukka Palonperän (keskellä) ja Tampereen Infran Juha-Matti Niemisen (vas.) ja Aaro Liukko-Sipin (oik.) yhteisenä tavoitteena on luoda Tesoman taimiston tuleville asukkaille hyvä ja toimiva infra.

Raportit kertovat, että autojen ja koneiden käytön optimoinnilla on selkeä vaikutus työmaan kokonaispäästöihin. Tesoman taimiston alueella on kerralla töissä useita polttomoottorikäyttöisiä kaivinkoneita ja kuorma-autoja.  

– Päästöjen raportointivelvoitteet ovat lisääntymään päin. Jo lähivuosina urakoitsijan on pystyttävä kertomaan, kuinka paljon työmaa on tuottanut hiilidioksidipäästöjä. Me testaamme järjestelmää jo nyt, jotta hallitsemme asian sitten, kun raportointi on pakollista, Tampereen Veden rakennuttajainsinööri Jukka Palonperä kertoo. 

– Tavoitteenamme on, että jatkossa kaikilta Tampereen Infran työmailta saadaan raportoitua päästöjä kootusti, Nieminen sanoo.  

Dataa kaivinkoneen päästöistä viikon ajalta

Tampereen Infrann digitaalinen työmaanhallintajärjestelmä keräsi datan yhden kaivinkoneen tuottamista päästöistä viikon ajalta. Kaivinkone toimi Tesoman taimiston infratyömaalla.

  • Kaivinkone oli käynnissä viikon aikana yli 38 tuntia
  • Viikossa kone kulutti polttoainetta 277 litraa
  • Päästöjen hiilidioksidiekvivalentti oli 878,09 co2. Luku kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Käyttötunneista saatu tieto kertoo siitä, että kaivinkoneen käyttöä voidaan optimoida ja vähentää sillä tavalla sen aiheuttamia päästöjä.

Maa-ainekset kierrätetään työmaalla 

Kun maata kaivetaan esimerkiksi uuden asuinalueen infratöiden alta, nousee ylös maa-ainesta, jolle ei ole enää kohteessa käyttöä. Ennen ylimääräinen maa-aines lastattiin kuorma-autoihin ja vietiin työmaa-alueelta maanläjityspaikoille. Nyt se kerätään talteen ja käytetään johonkin toiseen tarkoitukseen samalla paikalla tai ainakin lähimaastossa.   

– Olemme kevään ajan rakentaneet infraa Tesoman taimiston alueelle, johon on tulossa uusi asuinalue. Olemme hyötykäyttäneet kaivuumaita muun muassa pengerryksiin ja puistokäytävien luiskiin. Ylijäänyttä kierrätysmaata on viety parin kilometrin päähän toiselle työmaalle hyötykäyttöön, Tampereen Infran työnjohtaja Aaro Liukko-Sipi kertoo.   

Maa-ainesten järkevä kierrätys vähentää kuljetuksia paikasta toiseen. Polttoainetta säästyy ja hiilidioksidipäästöt vähenevät.   

– Olemme töiden tilaajana sitoutuneet Tampereen kaupungin tavoitteisiin olla hiilineutraali vuonna 2030. Päästöt täytyy huomioida kaikissa toiminnoissa, Palonperä sanoo.   

Kevättalvella kaivinkoneet raivasivat Tesoman taimiston alueelle uutta kävelytietä. Kaivuumaa päätyi pääosin kävelytien pohjaksi. Loppu maa-aines käytettiin metsään rajoittuvan reunaluiskan muotoiluun.

Työmaavedet käsitellään ennen maastoon johtamista 

Päästöjä syntyy myös rakennustyömaiden hulevesistä, kun maa-ainesta kaivetaan esiin. 

Pyrimme siihen, että hulevesien ravinteet eivät mene työmailta eteenpäin vaan suodattuvat pois, Palonperä kertoo.  

Tesoman taimiston työmaalle on tuotu erityinen hulevesikontti, johon pumpataan salaojien kautta kaikki kaivuutöiden aiheuttamat hulevedet. Kontin puhdistussäiliöistä vesi pumpataan vielä kaivoon, jossa on kivipesä.   

– Kivipesä puhdistaa vettä lisää. Sieltä selkeytynyt vesi menee suoraan Myllypuroon, Liukko-Sipi kuvailee.  

Seuraamme veden pitoisuuksia laboratoriotutkimuksilla. Jos poikkeamia ilmenee, selvitämme syyn yhdessä kaupungin ympäristöviranomaisten kanssa, Palonperä kertoo.  

Ympäristöratkaisut tehdään kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Kun koko ketju toimii samojen tavoitteiden hyväksi, saadaan aikaan yhä ympäristöystävällisempää infrarakentamista.  

Uuden asuinalueen rakentaminen alkaa infratöillä  

Kun uuden asuinalueen suunnittelu on edennyt käytännön rakennusvaiheeseen, työt alkavat infratöillä. Alueelle rakennetaan kaavaan merkityt tiet, puistot, vesijohto- ja viemäriverkosto, leikki- ja kuntoilualueet, tunnelit ja sillat sekä muun muassa tietoliikenne- ja sähköverkot. Kun alueen infra on paikallaan, alkaa rakennusten pystyttäminen.   

Tesoman taimiston infrarakentaminen aloitettiin vuoden 2023 lopussa. Talonrakentajat pääsevät aloittamaan työt vuoden 2024 aikana. Tuleva asuinalue nousee Tampereelle Tesoman uimahallin ja jäähallin pohjoispuolelle.   


vesilaseja ylhäältäpäin

Vesihuoltopalvelut alle eurolla päivässä

Vesihuoltopalvelut alle eurolla päivässä – litra puolella sentillä

Tampereen Veden laskelmien mukaan sen toiminta-alueen asukkaan vesihuoltopalvelun hinta on alle euron päivässä. Summa on laskettu omakotitalossa asuvalle kolmen hengen taloudelle.

Alle eurolla päivässä saa juomaveden ja veden ruoanlaittoon, peseytyy, pyykkää, käy vessassa, ja mikä parasta, jätevesi viemäröidään ja puhdistetaan jätevedenpuhdistamolla.

Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen on katettava kaikki omat menonsa eli ne kulut, jotka syntyvät raakaveden puhdistuksesta talousvedeksi, vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta, kunnossapidosta ja saneerauksesta sekä jäteveden käsittelystä. Vesihuoltoon ei käytetä verovaroja.

Kustannuksista 80 prosenttia aiheutuu maan alla olevan omaisuuden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Myös investoinnit veden- ja jätevedenpuhdistuslaitoksiin
maksavat.

Piirroskuva, jossa vesikannu ja juomalasi

Litra vettä puolella sentillä

Löytäisitkö kaupasta tai kioskista juotavaa puolella sentillä eli 0,005 eurolla? Hanasta saa litran Tampereen Veden valmistamaa hyvälaatuista vettä tuolla summalla, hintaan sisältyy myös viemäröinti ja jäteveden käsittely.
– Vesimaksu on korvaus siitä, että turvallista ja hyvälaatuista vettä on saatavilla omasta hanasta kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Suomessa hyvä vesihuolto on itsestäänselvyys, mitä se ei ole kaikkialla maailmassa, sanoo
Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela.

Julkaistu 31.10.